bwPilonЛорен Пилон

Професор на машинно-космическа инжинерна катедра
Университета на Калифорния, Лос Анджелис

Оригиналът:
Photobiological hydrogen production from cyanobacteria Anaebena variabilis


Мотивиране

Индустриални държави като цяло и на Съединените американски щати в частност са изправени пред безпрецедентна комбинация от икономически и екологични предизвикателства. Първо, те са изправени пред огромно предизвикателство да се срещне разширяване на енергийните потребности, без да добавя непоносими количества парникови газове в атмосферата и по-нататък, което се отразява климата и околната среда. Резервите на евтини природни ресурси в света се използват освен за десетилетия сега се изчисляват в десетки години. Доказателство за глобалното затопляне вече събра целия свят и, най-вероятно, поради индустриални дейности, ще се постави и допълнително напрежение върху крехкия баланс ние сме били, ползващи. За да се справят с тези огромни предизвикателства и да се създаде технологични и икономически възможности, Съединените щати трябва да намали зависимостта си от чужди изкопаеми горива и разчитат повече на комбинация от (I) устойчива енергийна конверсия и транспортни системи, (II) без масло енергия източници, и (III) нови технологии за улавяне и превръщане на въглероден диоксид. Continue reading