Преглед Продукти
Проекти, базирани на данните,
набрани от Видимия човешки проект:
Инструменти за използване набора от данни на Видимия човек
Приложения за разглеждане на изображения Медийни продукции за Видимия човешки проект®
Източници на изображения и анимации Проекти, свързани с Видимия човешки проект®

Оригиналът:
The Visible Human Project
Projects Based on the Visible Human Data Set
Applications for viewing images

Приложения за разглеждане на изображения

 • Университета в Мичигън осигурява 2D и 3D навигационни браузъри за съдържанието на проекта за образователни цели.
 • Med Image: приложение Макинтош, показващо напречните, стреловидните и короналните изгледи на мъжкия таз, женската глава към таза и женските крака.
 • BCS данни, Java приложение, осигуряващо 2D изгледи към Видимия човек Мъж на произволни ъгли – от Barrodale Изчислителни сервизи, Ltd.
 • WISE – MD, Уеб инициатива за хирургически модули на обучение за студентско или висше медицинско образование, от NYU Училище за медицина.
 • iВокселен браузър Java – базиран уеб браузер, показващ вокселни данни, повърхностни модели, анотации, телесни взаимоотношения, изобразяване на обем и стерео 3D изгледи. Софтуер по развитие в Университета Мичиган.
 • VHPПроект (VHP проекция) от университета Грифит в Австралия е уеб интерфейс портал, позволяващ изследване на обемни данни чрез прост уеб браузър.
 • Net Anatomy комбиниран инструмент за преподаване по анатомия от Ученически образователни системи.
 • virtusMed интерактивна компютърна система, предназначена за преподаване на анатомия и медицински образни диагностики като ултразвук.
 • Напречно сечивна анатомия зрител от Университет Лайола (Чикаго), Училище по медицина Strich
 • Реален навигатор Slice – от катедрата по компютърни науки, лабораторията по Периферни системи, Политехническо училищ, Лозана, Швейцария.
 • Рентгенов анатомичен атлас зрител, разработен от Робърт Ливингстън, клиничен асистент професор, Университета във Вашингтон.
 • Видима човешка женска глава и Пелвиз Браузърс от лабораторията по дигитална микроскопия и научна визуализация в университета в Мичигън ( изисква Java поддръжка за уеб клиент ).
 • Семинар по анатомия за Интернет (WAI) от университета Джоанес Гутенберг, Маинц, Германия. Етикетирани и не етикетирани криосекции, корелирани CT – MR изображения, анимации и речник на брутната анатомия.
 • Видими човешки мъжки напречни сечения от университета Станфорд, медицинска медия и информационни технологии (SUMMIT).
 • Уеб сървър за Видим човек от Училището по политехника, Лозана, Швейцария. Услуги за извличане на етикетирани парчета, повърхности и анимации; навигация в реално време през тялото; конструиране на 3D анатомични структури и създаване на учебни модули.
 • Мултимодално изображение: Регистрация – криосекция, CT и MRI ( УМБАЛ Женева ).