Преглед Продукти
Проекти, базирани на данните,
набрани от Видимия човешки проект:
Инструменти за използване набора от данни на Видимия човек
Приложения за разглеждане на изображения Медийни продукции за Видимия човешки проект®
Източници на изображения и анимации Проекти, свързани с Видимия човешки проект®

Оригиналът: Media Productions about the Visible Human Project®

  • Видими човешки черва (видео: 7MB) представен от MayoClinic
    • Видеотое46 секунди, но то не включвааудио илинадписи.Това еанимиран полет през червата.
    • За да видите видеото е необходим Apple QuickTime. За да гоизтеглите иинсталирате посетете apple.com/quicktime/download