Michael J. Ackerman 2013-02-08Майкл Дж. Акерман,
доктор на науците

Ръководител
Служба на високопроизводителни изчесления

Доцент на Компютърна медицина
Университета Джордж Вашингтон

Оригиналът: The Visible Human Project®

Преглед Продукти
Проекти, базирани на данните,
набрани от Видимия човешки проект:
Инструменти за използване набора от данни на Видимия човек
Приложения за разглеждане на изображения Медийни продукции за Видимия човешки проект®
Източници на изображения и анимации Проекти, свързани с Видимия човешки проект®

Преглед

The Visible Human Project® (по-нататъка – Видимият човешки проект) е дело на широкообхватния план на NLM 1986. Това е създаването на цялостни, анатомично подробни, триизмерни изображения на нормалните мъжки и женски тела. Придобиването на напречните CT, MR и изображения на криостатни тъкани на представителните мъжки и женски трупове е завършено. Мъжкият е разделен на едномилиметрови интервали, а женският на интервали от една трета милиметър. Дългосрочната цел на Видимия човешки проект е да произведе система от познавателни структури, които ясно ще свържат визуалните форми на знания със символични формати на знания, като например имената на частите на тялото. Националната библиотека по медицина благодари на мъжете и жените, които подлагат тялото си на науката, като по този начин подпомагат медицинските изследвания и развития.

Допълнителна информация

 • Главна информация
 • Инициативи на NLM
  • Криосекшън, MRI и CT данни на изображението на главата на 72 годишен мъж. Криосекшъните се правят на интервал от 0.174 мм. и фотографирани на резолюция 1056 x 1528 пиксела. Извършената работа в болницата Brigham и Women’s Hospital, Медицинското училище в Харвард, по силата на NLM. Предлага се само за притежателите на лицензa на VHP. Тези изображения могат да бъдат намерени в директорията BWH_Харвард, когато влезете в сървъра на NLM.
  • AnatLine: система прототип, състояща се от анатомични данни на изображенията и онлайн браузър, разработен в Националната библиотека по медицина.
  • AnatQuest: общата цел на проекта AnatQuest е да проучи и да приложи нови визуални и убедителни начини, за да се предоставят анатомичните изображения от набора от данни Видим човек до публиката. Включва 3D визуализации и етикирани изгледи.
  • Вникващ инструментариум (ITK): софтуерен инструментариум с отворен източник за извършване на регистрация и сегментация, разработена от шестосновни организации по договор с NLM; три търговски (Kitware, GECorporateR&D, и Insightful) и три академични (UNC ChapelHill, Университета в Юта и Университета в Пенсилвания).
 • Информация за изпълнителите на Проекта
 • Процедури от конференциите на Видимия човешки проект – Информацията, представена тук, е идентична с тази, разпределена в CD-ROM за участниците в конференцията. Моля, направете справка в раздел „DiscInfo“ или „За този CD-ROM“ за уместна информация.
 • Публикации
  • VHJOE: Видим човешки вестник за ендоскопия
  • NLM актуални библиографии в медицината, Видим човешки проект®(CBM 2013-4 to 2014-5): 39 цитата от април 2013 до май 2014г.
  • NLM актуални библиографии в медицината, Видим човешки проект®(CBM 2010-3 to 2013-3): 75 цитата от март 2010 до март 2013г.
  • NLM актуални библиографии в медицината, Видим човешки проект®(CBM 2009-6 to 2010-3): 33 цитата от юни 2009 до март 2010г.
  • NLM актуални библиографии в медицината, Видим човешки проект®(CBM 2007-4 to 2009-5): 38 цитата от април 2007 до май 2009г.
  • NLM актуални библиографии в медицината, Видим човешки проект®(CBM 2007-4 to 2009-5): 912 цитата от януари 1987 до март 2007г.
  • Банвард, Ричард А., данни на изображението на Видимия човешки проект от началото до завършването и след това, Процедура CODATA 2002: Граници на научни и технически данни, Track I-D-2: Медицински и здравни данни; Монреал, Канада, октомври, 2002г.
  • D-Lib статия от списание озаглавена „Достъп до Видим човешки проект® ” от Michael J. Ackerman, Ph.D.
 • Пращайте коментари и запитвания по Visible Human Project® на: [email protected]